2 Comments
Nov 7Liked by Dr Erik Smedler

Så bra sida Erik! Välskrivet och lättillgängligt! Kommer att följa dig! Intressant ämne!

Expand full comment