3 Comments
Oct 27Liked by Dr Erik Smedler

Mötte en holländsk ST för några år sedan som menade att även deras system möjliggjorde för samtal med svårt sjuka patienter med en dödsönskan på ett annat sätt. Av typen: "OK jag förstår att du verkligen vill dö, och jag kan till och med hjälpa dig med det, men kan vi först göra allt vad vi kan för att behandla detta tillstånd bättre?"

Undrar om det är så det blir?

Expand full comment
Oct 27Liked by Dr Erik Smedler

Men ser fram emot att läsa om ämnet mer! Relaterat men ej samma fråga anser jag det märkligt att vi som enda specialitet ej har uttalade palliativa vårdinsatser.

Expand full comment